Useful art

Useful Art for Communities

Torsdag den 05.09.2019 kl. 14.00 – 19.00
Fredag den 06.09.2019 kl. 14.00 – 19.00

UAC er en sammenslutning af kunstnere, der ønsker at gøre en forskel igennem deres kunst. De arbejder i tætte samarbejde med organisationer, som arbejder for sociale formål. UAC er aktuelle med en ny kunstinstallation, som du kan opleve på Cluster Square. Installationen hedder S.O.S. ogkunstværket består af 1000 forskellige blomster, som er lavet af plastikaffald. Igennem blomsterne og QR koder vil det være muligt at læse breve fra flygtninge og danskere. Disse breve vil indeholde refleksioner fra flygtninge og danske borgere omkring rummelighed, mangfoldighed og sunde sociale systemer. De vil også berette flygtninges liv, følelsesmæssige stadier, begivenheder, drømme eller blot tanker som de ønsker at dele.

Kunstværket forsøger at kommunikere, at flygtninge og asylansøgere er mennesker, der er flygtet fra katastrofer som krig og klimaforandringer og at alle, der lever i fred og velstand, har et etisk ansvar over for disse mennesker. Installationen vil også skabe et rum, hvor folk vil blive opfordret til at gentænke deres retfærdighedssans og deres sociale værdier.ere info følger..